Anh ơi, vậy mấy cái máy kia mua về việt nam xài đươc phải không? Anh ra tiệm hỏi giúp e nha
已完成
請求內容
原文
Anh ơi, vậy mấy cái máy kia mua về việt nam xài đươc phải không?
Anh ra tiệm hỏi giúp e nha
译文 (1)
오빠, 그렇다면 그 몇개의 기계를 사서 베트남에 가져가면 사용할 수 있는거죠? 그렇죠?
당신이 가게에 가서 물어봐 주세요.
여기서 기계는 전화기를 말하는 것일 수도 있고, 무엇을(어떤 기계를) 말하는 것인지는 명확하지 않습니다.
0
中文(简体) 中文(繁體) English 한국어 日本語 العربية Polski Deutsch Русский français suomi Tagalog Nederlands Čeština Bahasa Melayu Português Svenska ภาษาไทย Türkçe Español Italiano हिन्दी, हिंदी Indonesia Tiếng Việt Kiswahili